มะพร้าวน้ำหอม.ใบงอพับเข้ากันเหมือนมีใยอะไรสักอย่างใต้ใบที่งอพับ..แล้วใบจะเริ่มแห้ง.คืออะไรคับ.แก้ไขยังไง

มะพร้าวน้ำหอม.ใบงอพับเข้ากันเหมือนมีใยอะไรสักอย่างใต้ใบที่งอพับ…แล้วใบจะเริ่มแห้ง.คืออะไรคับ.แก้ไขยังไง

1 Like