จะซื้อต้นพันธุ์ทุเรียนมาปลูก ช่วยแนะนำการเลือกต้นหน่อยครับ

จะซื้อต้นพันธุ์ทุเรียนมาปลูก ช่วยแนะนำการเลือกต้นหน่อยครับ

4 Likes

จะปลูกพันธุ์อะไร

หมอนครับ

พันธุ์ดีส่วนนึงแต่ต้องเตรียมดินดีๆ

1 Like

รอด้วยครับ ของผมลงไปครั้งที่แล้วไม่รอดเลย

เลือกต้นที่สมบูรณ์ แข็งแรง เอามาเสียบยอด

1 Like

การเลือกต้นพันธุ์( Seedling )สำหรับปลูก

หลังจากที่ได้ตัดสินว่าจะเลือกพันธุ์ทุเรียนที่จะปลูกได้แล้วต่อไปนี้การเลือกต้นพันธุ์ทุเรียนควรจะต้องพิจารณาดังนี้

ตรวจแหล่งพันธุ์ทุเรียนที่เชื่อถือได้ ว่ามีการรับรองต้นพันธุ์ที่จำหน่ายออกจากร้านหรือไม่ เพราะอาจจะได้พันธุ์ไม่แท้หรือปลอมปน

  • ควรเป็นต้นพันธุ์ทุเรียนที่ได้มาจากการเสียบยอดต้นตอเป็นทุเรียนนกหรือทุเรียนป่า(บ้าน)เพราะจะทนทานต่อโรครากเน่าโคนเน่าได้ดีกว่า ต้นตอที่มาจากทุเรียนพันธุ์อื่นๆ
  • ต้นพันธุ์ไม่เก่าแก่ค้างปี ควรเป็นต้นพันธุ์ทำขึ้นใหม่ในปีนั้นอยู่ในถุงเพาะชำที่ใหม่ไม่ฉีกขาด
  • สภาพต้นพันธุ์สมบูรณ์ ไม่มีโรคแมลงทำลายความสูงประมาณ 50-75 เซนติเมตรในภาชนะหรือถุงเพาะชำ 8X10 นิ้ว
  • มีสติกเกอร์พิมพ์ชื่อร้านหรือเรือนเพาะชำ เขียนระบุชื่อพันธุ์ หมอนทอง เป็นต้น
    ต้นกล้าที่เหมาะสม
3 Likes

ศึกษาข้อมูลหลายๆทางก่อนนะผมแนะนำ