หนอนกินยอดข้าวโพดกำจัดอย่างไร

หนอนกินยอดข้าวโพดกำจัดอย่างไร

ส่วนใหญ่ช้สารอีมาเมกตินกันคับ แต่ใช่มากๆ หนอนมันจะดื้อยา ต้องสลับใช้กับสารอื่น เช่น กลุ่ม 1โพรฟีโนฟอส ไตรอะโซฟอส

1 Like

ใช้สารเคมีอย่างน้อย 3-4กลุ่มสลับกันโดยใช้สารกลุ่มเดียวกันซ้ำได้ไม่เกิน 3ครั้ง หรือไม่เกิน 1เดือน สารที่มีประสิทธิภาพ กลุ่ม 6อีมาเมกติน กลุ่ม 15โนวาลูรอน ลูเฟนนูรอน กลุ่ม 5สไปเนโทแรม กลุ่ม 13คลอร์ฟีนาเพอร์ กลุ่ม 28 คลอร์แรนทรานิลิโพรล ฟลูเบนไดเอไมด์ กลุ่ม 1B อะซีเฟต ไตรคลอร์ฟอน ไตรอะโซฟอส โพรฟีโนฟอส

1 Like