ทำอย่างไรมะม่วงจะไม่มีหนอน

ทำอย่างไรมะม่วงจะไม่มีหนอน

1 Like

คำถามกว้างมากเพราะมีหนอนที่ทำลายมะม่วงหลายชนิด เช่น หนอนกินช่อดอก หนอนด้วงเจาะเมล็ด หนอนแมลงวันทอง สันนิษฐานว่าคำถามน่าจะเป็นแมลงวันทองเพราะระบาดประจำ วิธีการให้ห่อผลเมื่อขนาดผลยาว 10เซนติเมตร

ห่อผลช่วยได้มากค่ะ ผิวสวยด้วย

พวกหนอนกินยอดกินใบ ต้องฉีดยา