ส้มโอมีหนอนชอนใบเยอะมากอยากกำจัดแบบชีวภาพใช้ยาตัวไหนดีค่ะ

ส้มโอมีหนอนชอนใบเยอะมากอยากกำจัดแบบชีวภาพใช้ยาตัวไหนดีค่ะ

1 Like

1.ตัดแต่งใบที่ถูกทำลาย 2.ใช้น้ำมันปิโตรเลียม หรือไวท์ออย 3.เชื้อบีที 4.สารสกัดจากเมล็ดสะเดา

1 Like