กระชายใบเหลือง ขอบใบไห้แก้ใขอย่างไรครับ

กระชายใบเหลือง ขอบใบไห้แก้ใขอย่างไรครับ

1 Like

มีรูปไหมค่ะ อาจเป็นโรค หรือขาดปุ๋ย