หญ้าในนาข้าว

หญ้าในนาข้าว

1 Like

ใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช หลังหว่าน 7-10 วันเบนซัลฟูรอน เมธิล ใช้หลังหว่านข้าว 4 วันหรือ บิวทราคลอร์ใช้หลังหว่านข้าว 3-6วัน ส่วนข้าวโต เหลือน้อยลงใช้วิธีถอน

1 Like

ถ้าข้าวงอกแล้ว ควรจะเลือกยากำจัดฆ่าหญ้า หรือประเภทหลังข้าวงอกนะครับ มาแล้วหลายวัน อาจจะใช้เป็นสาร 2,4 D ก็ได้นะครับ

1 Like