หนอนลงนาขัาวใช้สารตัวไหนดีครับ

หนอนลงนาขัาวใช้สารตัวไหนดีครับ

1 Like

สารที่มีประสิทธิภาพดีกับหนอนผีเสื้อ กลุ่ม 28คลอแรนทรานิลิโพรล ฟลูเบนไดเอไมด์ กลุ่ม กลุ่ม 5 สไปเนโทแรม 13คลอร์ฟีนาเพอร์ กลุ่ม 22 อินดอกซาคาร์บ กลุ่ม 6อีมาเมกติน กลุ่ม 2ฟิโพรนิล หรือสารผสมกลุ่ม 28+4 คลอแรนทรานิลิโพรล+ไทอะมีทอกแซม และฟลูเบนไดเอไมด์+ไทอะโคลพริด

1 Like