ใช้ไม้รวกทำค้างผักดีมั้ยครับ ไม้รวกชอบมีตัวมอด ตัวมอดจะทำอันตรายพืชผักมั้ย ถ้าใช้ไม้รวกค้างผัก ต้องกำจัดมอดอย่างไร

ใช้ไม้รวกทำค้างผักดีมั้ยครับ ไม้รวกชอบมีตัวมอด ตัวมอดจะทำอันตรายพืชผักมั้ย ถ้าใช้ไม้รวกค้างผัก ต้องกำจัดมอดอย่างไร

2 Likes

มอดทำลายเฉพาะไม้แห้งครับ แต่ทำให้อายุการใช้งานสั้นลง ใช้สารฟิโพรนิล 5%SC อัตรา 80ซีซีต่อน้ำ 20ลิตร แช่ไม้ค้ำทิ้งไว้ 1คืน จะสามารถกำจัดมอด และป้องกันการเข้าทำลายของมอดและปลวกได้นานหลายเดือนครับ

2 Likes