ข้าวหอมมะลินาดินทรายเหลือง มีน้ำทำไงดีคับ

ข้าวหอมมะลินาดินทรายเหลือง มีน้ำทำไงดีคับ

1 Like

เรื่องไม่มีน้ำ เรื่องใหญ่ ส่งสัย ร้องเพลงรอ หรือใช้การปลูกแบบนาหยอด แบบข้าวไร่ไปเลย

ใส่ปุ๋ยสักรอบหรือยังครับ ถ้าใส่รอบแรกลอง16-20-0

ถ้ามีโอกาสลองส่งดินไปตรวจกับพัฒนาที่ดินดูครับ เผื่อว่าสภาพดินไม่ดีจะได้ปรับปรุงได้ถูก

อยากจะขอสอบถามเพิ่มครับ ว่า ต้นข้าวหอมมะลิเหลือง หรือว่าดินทรายเป็นสีเหลือง และมีน้ำในแปลงนา ตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องดีนะครับ