มียากำจัดตัวด้วงกินยอดทุเรียนมั้ยครับ

มียากำจัดตัวด้วงกินยอดทุเรียนมั้ยครับ

5 Likes

เห็นสวยๆงี้ ร้ายน่าดูเลยนะ

อยากรู้ด้วยคับว่ามันคือด้วงอะไร

ตัวนี้จัดอยู่ในกลุ่มด้วงหนวดยาว ตัวหนอนเจาะกิ่งไม้ยืนต้น ตัวเต็มวัยกินใบและยอดอ่อน กรณีพบเจาะกิ่งให้ใช้สารที่เป็นไอระเหยเช่น พิริมิฟอสเมทิล ไดคลอร์วอส ฉีดสารเข้มข้นเข้าไปในรูเจาะ ตัวเต็มวัยใช้วิธีการเก็บทำลาย ยังไม่จำเป็นต้องพ่นสารเพราะยังพบตัวเต็มวัยจำนวนไม่มาก

2 Likes