มีความเชื่อว่า ห้ามปลูกกล้วยน้ำว้า ใกล้ ต้นทุเรียน มีผลเสียจริงหรือไม่ครั

มีความเชื่อว่า ห้ามปลูกกล้วยน้ำว้า ใกล้ ต้นทุเรียน มีผลเสียจริงหรือไม่ครั

6 Likes

จริงครับ กล้วยนำ้ว้าเป็นกล้วยต้นใหญ่
1.ระบบรากแผ่ไปหาอาหารไกล และเข้ามาแย่งปุ๋ยทุเรียนเล็ก ทำให้ทุเรียนต้นเล็กไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร
2.เมื่อต้นกล้วยใหญ่ หากมีการโคนล้ม อาจทับทุเรียนกิ่งหัก หรือตายได้
3.การแตกหน่อมักรวดเร็วจะเดินเข้าหาต้นทุเรียนที่ปลูกใหม่
4 กอใหญ่ เหง้าแข็ง รก การขุดย้ายค่อนข้างลำบาก
5.ราคากล้วยดิบถูกมากๆ
แนะนำให้ใช้กล้วยหอมทอง
1.การแตกหน่อยน้อย
2.ต้นขนาดกลาง
3.กอเล็ก เหง้ากรอบ ขุดย้ายง่าย

3 Likes

กล้วยหอมดีครับ ปลูกอยู่กับสวนทุเรียน

น้ำว้านี่ขายแพงนะครับ ถ้าแยกแปลกปลูกน่าจะได้อยู่

ใช่ครับหน่อมันขึ้นเร็ว ใกล้ต้นทุเรียนเลย