ปลูกฟักทอง แต่ดอกตัวผู้บานไม่พร้อมดอกตัวเมีย ทำยังไงดีคะ

ปลูกฟักทอง แต่ดอกตัวผู้บานไม่พร้อมดอกตัวเมีย ทำยังไงดีคะ

1 Like

ส่วนใหญ่พืชตระกูลแตงในต้นเดียวกัน ดอกตัวผู้จะบานมาก่อนครับสัก2-3 ดอกแล้วจึจะมีดอกตัวเมีย เพื่อให้ฟักทองติดผลที่ดี หลังปลูกแล้ว เด็ดยอด ทุก 3 ใบให้แตกแขนงข้างๆ3-4 แขนง เพื่อให้เกิด ดอกผู้ และตัวเมียในวัยที่ต่างๆกัน
ดีกว่าเลี้ยงเป็นเถาเดี่ยวๆ

ตอนนี้ดอกตัวเมียบานก่อนดอกตัวผู้ค่ะ ขอขอบพระคุณสำหรับคำแนะนำค่า :pray: