เพลี้ยไฟที่ต้นมะนาวควรแก้ไขอย่างไรครับ

เพลี้ยไฟที่ต้นมะนาวควรแก้ไขอย่างไรครับ

3 Likes

ถ้าไม่หนักมาก ลองติดกับดักกาวเหลืองครับ

ถ้าปลูกไม่มากใช้น้ำแรงดันสูงฉีดล้างจะลดจำนวนได้ กรณีปลูกมากควรใช้สารเคมี 3-4กลุ่ม สลับกันโดยพ่นสารแต่ละกลุ่ม 2-3ครั้งไม่เกิน 15วัน ต้องเปลี่ยนกลุ่ม สารที่ยังพอใช้ได้มีกลุ่ม 5สไปเนโทแรม กลุ่ม 2ฟิโพรนิล กลุ่ม 6อีมาเมกติน กลุ่ม 15 โนวาลูรอน ลูเฟนนูรอน หรือสารผสมกลุ่ม 4+3 ไทอะมีทอกแซม+แลมบ์ดาไซฮาโลทริน

1 Like

พวกน้ำหมักจากข่าแดง ตะไคร้หอม บอระเพ็ด สารสกัดสะเดา หางไหล โล่ติ๊น ก็ช่วยได้

ไดอะซินอน ฟิโพรนิล อิมิดาโคลพริด สลับกันไปครับ