แมลงที่เกาะถั่วควรแก้อย่างไร

แมลงที่เกาะถั่วควรแก้อย่างไร

1 Like

มีเยอะไหมคะ แมลงอะไรพอจะมีภาพประกอบให้ดูไหม

คำถามกว้างมากครับแมลงมีนับร้อยชนิดคงตอบยากถ้าไม่มีรูปถ่ายให้ดู