ในช่วงที่ลงกล้ายางพารา จะสามารถปลูกพืชอะไรในร่องทางเดิน เพื่อไม่ให้รบกวนกล้ายางมากครับ

ในช่วงที่ลงกล้ายางพารา จะสามารถปลูกพืชอะไรในร่องทางเดิน เพื่อไม่ให้รบกวนกล้ายางมากครับ

4 Likes

ทำได้แซมไปได้เลย ทีนิยมพืชอายุสั้นพุ่มเตี้ย ตกผลไว ที่สามารถทำได้ในช่วง 3-5 ปีที่พอมีแสงและไม่รบกวนต้นยาง ได้แก่ สับประรด ฝรั่งฯ

4 Likes

ตามความเห็นอาจารย์ครับ พืชผัก ถั่ว แตงโมก็ปลูกได้ครับ

1 Like

กล้วยก็ปลูกได้นะ ปลูกระหว่างต้น

1 Like

ถ้ามีตลาดรับซื้อ ปลูกสัปปะรดก็เป็นทางเลือกที่ดีครับ

1 Like