ทุเรียนยอดแห้งครับ แก้อย่างไรดี

ทุเรียนยอดแห้งครับ แก้อย่างไรดี

7 Likes

เช็คปุ๋ยกับรากจ้า ขาดธาตุอาหารเลยแห้งหรือเปล่า

1 Like

โดนเพลี้ยไฟเล่นงานรึป่าว

1 Like

เกิดจากเพลี้ยจักจั่นฝอยระบาดที่ใบอ่อนทำให้ใบห่อเข้าหากันและร่วงเหลือแต่กิ่งเป็นยอดไม้กวาด ใช้สารกลุ่ม 16บูโพรเฟซีน กลุ่ม 29ฟลอนิคามิด สารผสมกลุ่ม 4+3ไทอะมีทอกแซม+แลมบ์ดาไซฮาโลทริน หรืออิมิดาโคลพริด+ไบเฟนทริน

4 Likes

ขอบคุณคับ ทีสวนก็เจอ