ผมปลูกมะนาวใบมีจุดแดงๆเป็นเพราะอะไรครับ

ผมปลูกมะนาวใบมีจุดแดงๆเป็นเพราะอะไรครับ

1 Like

ส่วนมาก จุดที่เกิดบนใบมะนาว มักจะเป็นอาการของโรคแคงเคอร์
แต่ขอดูรูปด้วยนะคะ เพื่อการวินิจฉัยที่ถูกต้อง แลพแก้ปัญหาได้ตรงตามสาเหตุ

มีภาพไหมครับ