เพลี้ยไฟ แก้ยังไงครับ

เพลี้ยไฟ แก้ยังไงครับ

3 Likes

โคลไทอะนิดิน ไม่ก็อิมิดาโคลพริด เลือกใช้เอานะ

2 Likes

ลองติดกาวดักไหม กาวเหนียวสีเหลือง เพลี้ยมันจะเดินเข้าหา

1 Like

เพลี้ยไฟในทุกพืชปรับตัวดื้อยาหมดแล้วควรเลือกสาร 3-4กลไกการออกฤทธิ์มาสลับโดยใช้สารกลุ่มเดียวกันพ่นติดต่อกันไม่เกิน 2-3ครั้งหรือ 15วัน แล้วเปลี่ยนใช้กลุ่มอื่นสารที่ยังพอใช้ได้มีกลุ่ม 5สไปเนโทแรม กลุ่ม 2ฟิโพรนิล กลุ่ม 5อีมาเมกติน กลุ่ม 15โนวาลูรอน ลูเฟนนูรอน กลุ่ม 1 เบนฟูราคาร์บ คาร์โบซัลแฟน อะซีเฟต กลุ่ม 4 ไทอะมีทอกแซม อะซีทามิพริด โคลไทอะนิดิน อิมิดาโคลพริด ไทอะโคลพริด

3 Likes