เพลี้ยลงใช้ยาอะไร ใช้ยาแล้วจะดีขึ้นไหมครับ

เพลี้ยลงใช้ยาอะไร ใช้ยาแล้วจะดีขึ้นไหมครับ

1 Like

พ่นใหม่ๆ สองอาิตย์แรกลองโคลไทอะนิดิน

1 Like

รูปซ้ายมือไม่ใช่แมลงน่าจะเป็นไรแดงหรือไรแมงมุม ระบาดหนักจนสร้างเส้นใยมาคลุม ต้นนี้ควรตัดเผาไฟเพราะระบาดรุนแรง ส่วนต้นพริกต้นอื่นๆใช้ยาฆ่าไรแดง เช่น กลุ่ม 19 อามีทราซ กลุ่ม 21 ไพริดาเบน ทีบูเฟนไพแรด เฟนไพรอคซิเมต กลุ่ม 23สไปโรมีไซเฟน กลุ่ม 10เฮกซี่ไทอะซอก กลุ่ม 12 โพรพาไกต์

2 Likes

ขอบคุณครับ