แบบนี้ควรใส่ปุ๋ยอารัยครับ

แบบนี้ควรใส่ปุ๋ยอารัยครับ

4 Likes

ใส่เสมอไปยังครับ 15-15-15

15-15-15 เลยครับ