ที่ๆปลูกข้าวเป็นดินทรายอยากจะปลูกข้าวเหนียวที่ๆปลูกกับนาดินทรายได้ และทนแล้งด้วย ควรจะเป็นข้าวพันธุ์อะไรดีครับ

ที่ๆปลูกข้าวเป็นดินทรายอยากจะปลูกข้าวเหนียวที่ๆปลูกกับนาดินทรายได้ และทนแล้งด้วย ควรจะเป็นข้าวพันธุ์อะไรดีครับ

2 Likes

เท่าทราบกินดีอร่อย นะครับ เป็นข้าวไร่ พันธ์ุสาวน้อยลืมผัวเป็นพันธ์ุข้าวเหนียวดำ หอมนิ่มนวลมาก

1 Like

ข้าวเหนียว กข6 ครับ เป็นข้าวนาปี เป็นข้าวเหนียวที่ทางอีสานตอนล่างนิยมปลูกไว้บริโภค ซึ่งสภาพดินเป็นดินทรายและแล้งครับ

1 Like

ซิวแม่จันก็พอได้นะคะ