คนรุ่นเก่าบอกว่าอย่าปลูกกล้วยช่วงเข้าพรรษา จะไม่ออกลูก จริงหรือไม่

คนรุ่นเก่าบอกว่าอย่าปลูกกล้วยช่วงเข้าพรรษา จะไม่ออกลูก จริงหรือไม่

2 Likes

เข้าพรรษาฤดูฝน เพราะฝนตกหนักรากจะเน่ารึเปล่า

น่าจะออกปลีตอนเมษาฯ มากกว่า พายุฤดูร้อน ไม่ได้ตัดเครือ

ไม่จริงหรอกครับ หลังปลูก 8 เดือนกล้วยจะออกปลีนะครับ เก็บกล้วยได้ประมาณ11-12 เดือน แล้วแต่พันธ์ุ

โบราณใช้พันธุ์พื้นบ้านมีอายุ8เดือนขึ้นไปเปนอย่างน้อยจึงจะตกเครือ ชึ่งตกช่วงฤดูแล้ง จึงชลอการตกเครือ เพราะอายุเขาไม่ได้ แต่ถ้ามีน้ำบำรุงเลี้ยงก็ไม่มีปัญหา

1 Like