นำ้ท่วมสวนแตงกวาหมดเลยค่ะ

นำ้ท่วมสวนแตงกวาหมดเลยค่ะ

น้ำม่วมแล้วตายหรือไม่ตายยังไงครับ ถ้าตายกปลูกปลูกกันใหม่ ข้อมูลยังไม่ชัด ส่งมาใหม่

มีรูปไหมค่ะ ต้นเน่าหรือไม่

1 Like