ผมทำเห็ดนางฟ้า เดินไปขึ้นก้อนแล้วเป็นราเขียว มีหนอนและไร มีวิธีแก้อย่างไร

ผมทำเห็ดนางฟ้า เดินไปขึ้นก้อนแล้วเป็นราเขียว มีหนอนและไร มีวิธีแก้อย่างไร

พวกหนอนนี่เกิดจากแมลงวันไหม ลองใช้กาวดักแมลงวัน น่าจะลดลงได้

ขูดที่เป็นราออก แล้วแช่แอลกอฮอล์สัก 1-2 นาที แล้วล้างออก