อยากได้เพื่อนหรือกลุ่มที่ปลูกสละเนินวงศ์ เพราะอยากได้คำแนะนำเรื่องการดูแลจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต

อยากได้เพื่อนหรือกลุ่มที่ปลูกสละเนินวงศ์
เพราะอยากได้คำแนะนำเรื่องการดูแลจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต