สะเดาปลูกมา3ปีรอบที่ยังไม่ได้กินดอก ทำไหงให้ออกดอกตลอดปี

สะเดาปลูกมา3ปีรอบที่ยังไม่ได้กินดอก ทำไหงให้ออกดอกตลอดปี

ปกติดูแลยังไงบ้างครับ

สะเดาชอบที่แจ้งค่ะ ไม่ชอบน้ำ ถ้ารดน้ำมากจะมีแต่ใบไม่มีดอก