ข้าวนาปี น้ำแล้งน้ำไม่ขังดินแค่แฉะนิดหน่อยช่วยแนะนำเรื่องการใส่ปุ๋ยบำรุงด้วยครับ

ข้าวนาปี
น้ำแล้งน้ำไม่ขังดินแค่แฉะนิดหน่อยช่วยแนะนำเรื่องการใส่ปุ๋ยบำรุงด้วยครับ

1 Like

คาดว่าน่าจะเป็น ข้าวหอมมะลิ ควรจะใส่ปุ๋ยแค่เพียง 2 ครั้งก็พอครับ โดยใช้ปุ๋ยสูตรตามนี้ครับ
ครั้งที่ 1 ระยะหลังข้าวงอก 1 เดือน
1.1 ถ้าเป็นดินร่วนหรือดินทราย สูตร16-16-8 จำนวน 20-25 ก.ก.ต่อไร่
1.2 ถ้าเป็นดินเหนียว สูตร 16-20-0 จำนวน 20-25 ก.ก. ต่อไร่
ครั้งที่ 2 ระยะช่วงเดือนกันยายน ช่วงข้าวตั้งท้อง (อย่าเกินวันที่ 20 กันยา)
ทั้งดินร่วน ดินทราย หรือดินเดียว ให้ใส่ยูเรีย อย่างเดียวครับ (46-0-0) จำนวน 5 - 10 ก.ก. ต่อไร่
อย่าใส่สูตรเสมอ 15 -15 -15 สำหรับไม้ผลนะครับ แพงด้วยและก็จะไม่เหมาะกับนาข้าวด้วย
หรือถ้าอยากจะผสมปุ๋ยใช้เอง ตามสูตร ถ้าดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ก็ใช้
แม่ปุ๋ย N (46-0-0) จำนวน 10 ก.ก.ต่อไร่
แม่ปุ๋ย P (16-46-0) จำนวน 5 ก.ก. ต่อไร่
แม่ปุ๋ย K (0-0-60) จำนวน 5 ก.ก. ต่อไร่
เอาแม่ปุ๋ยมาคลุกด้วยกัน หรือจะเอาส่วนผสม แม่ปุ๋ย N จำนวน 2 กระสอบ แม่ปุ๋ย P จำนวน 1 กระสอบ และ แม่ปุ๋ย K จำนวน 1 กระสอบ มาผสมคลุกด้วยกัน แล้ว หว่านปุ๋ยที่ผสมแล้วจำนวน 20 ก.ก.ต่อไร่ครับ
ป.ล. ฝากคาถาใส่ปุ๋ยครับ (ถืกสูตร ถืกอัตรา ถืกเวลา )

ป.ล. 2 เรื่องน้ำ ถ้าพอมีน้ำขังดิน บ้างก็หว่านปุ๋ยเลยครับ และสำหรับปีหน้าหลังเก็บเกี่ยว แนะนำให้ปลูกพืชบำรุงดิน เช่น ปอเทือง ไถกลบตอซัง และก่อนปลูกปีหน้า ใส่ปุ๋ยคอกด้วยนะครับ จะช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุ และจะช่วยการขังน้ำให้ดีขึ้นได้ครับ ตอนนี้ที่ดินขังน้ำไม่ดี น่าจะเพราะมีความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำครับ

2 Likes