มีที่อยู่10ไร่ จะปลูกทุเรียน ต้องปลูกระยะห่างระหว่างต้นเท่าไรดีครับ

มีที่อยู่10ไร่ จะปลูกทุเรียน ต้องปลูกระยะห่างระหว่างต้นเท่าไรดีครับ

2 Likes

8X8 , 10X10 , 12X12 เมตร ขึ้นกับขนาดพื้นที่ค่ะ

2 Likes

ระยะปลูกเอาตามแนวของ คุณ จินดา ภู่เถาว์
ยกเนินหลังเต่าในที่ราบ สูง 50 เซนติเมตร ร่องกว้าง 3-4 เมตร หรือยกโคกสูง 50 เซนติเมตร วงกลมกว้าง 3-4 เมตร กำหนดระยะปลูกบนเนินหลังเต่า 8X8, 10X10,12X12เมตร

3 Likes