ปลูกน้อยหน่าใกล้ต้น มะม่วงจะเป็นอะไรไหมครับ

ปลูกน้อยหน่าใกล้ต้น มะม่วงจะเป็นอะไรไหมครับ

1 Like

ต้นมะม่วงปลูกก่อนนานไหม ถ้าไม่ให้บังแสงน้อยหน่ามากคงไม่เป็นไร

1 Like

น้อยหน่าใกล้มะม่าง
มะม่วงอาจใหญ่แผ่กิ่งก้านมาปกคุม ต้นน้อยหน่า ไม่ได้รับ แสง อีกทั้งรากเข้ามาแย่น้ำและอาหารจากน้อยหน่า ทำให้น้อยหน่าไม่โต ไม่ออกผล หรือออกผลได้น้อย