ปลูกมะนาว ยอดมีใบหงิกหมดเลยค่ะ บางต้นมีลูกครั้งเดียวแล้วใบเหลือง

ปลูกมะนาว ยอดมีใบหงิกหมดเลยค่ะ บางต้นมีลูกครั้งเดียวแล้วใบเหลือง

4 Likes

พอจะมีรูปไหม อาจะเป็นโรคแคงเคอร์(พบบ่อย) หรือแมลง

อาการใบหงิกของมะนาวเกิดได้หลายสาเหตุ 1.เกิดจากแมลงเช่น เพลี้ยไฟ หนอนชอนใบ 2.เกิดจากการพ่นยาร้อน หรือผสมสารหลายชนิด 3.เกิดจากละอองสารกำจัดวัชพืช การวินิจฉัยต้องดูจากรูปถ่ายครับ