ข้าว60วันควรใช้ปุ๋ยสูตรใหนคับ?

ข้าว60วันควรใช้ปุ๋ยสูตรใหนคับ?

นาเป็นดินอะไรคับ ดินเหนียวหรือดินทราย

อยากทราบว่า เป็นข้าวชนิดไหนครับ

ข้าวไวแสง หรือว่า ข้าวไม่ไวแสงครับ และอายุ 60 วันนับจากช่วงไหนครับ

ถ้าเป็นข้าวไม่ไวแสง (ที่ปลูกได้ทั้งปี) อายุ 60 วัน ก็เป็นช่วงข้าวตั้งท้องแล้วนะครับ ถ้าอย่างนั้นก็ใส่แต่ ไนโตรเจน อย่างเดียว หรือ ยูเรีย 46-0-0 จำนวน 5-10 กิโลต่อไร่ ก็พอครับ ปุ๋ย P กับ K เป็นปุ๋ยละลายช้า ข้าวไม่ทันกินแล้วครับ

ถ้าเป็นข้าวไวแสง เช่น ข้านาปี อย่างข้าวหอมมะลิ ถ้าอายุ 60 วันนับจากเริ่มหว่าน ปรติจะหว่านรอฝน ซึ่งอายุข้าวจริงๆ จะนับจากเริ่มงอกนะครับ ถ้าเป็นอย่างนี้ ช่วงนี้อาจจะเป็นการใส่ปุ๋ยครั้งแรก แนะนำ 16-16-8 จำนวน 20-25 กิโลต่อไร่ สำหรับ ดินร่วนหรือดินทราย หรือ 16-20-0 จำนวน 20-25 กิโลต่อไร่ สำหรับ ดินเหนียวครับ และ ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 ช่วงข้าวตั้งท้อง ในช่วงเดือน กันยายน แต่ไม่เกิน 20 กันยายน โดยประมาณ ให้ใส่แต่ยูเรีย 46-0-0 จำนวน 5-10 กิโลต่อไร่ก็พอ ครับ

1 Like