แมลงเต่าทองกินใบผักทีปลูกไว้ควรใช้ยาอะไรดีค่ะ

แมลงเต่าทองกินใบผักทีปลูกไว้ควรใช้ยาอะไรดีค่ะ

1 Like

ถ้าปลูกไม่มากสารมารถใช้สารสกัดสะเดา ตะไคร้หอม ข่าแดง หางไหล บรเพ็ด พ่นจะลดจำนวนได้ ปลูกไว้มากไหมครับ ถ้าจำเป็นอาจใช้สารเคมีจะได้แนะนำให้เหมาะสม

1 Like