เพิ่งปลูกปาล์มแต่หนูกินหลายต้นแล้วใครมี วิธีแก้ไหมค่ะ

เพิ่งปลูกปาล์มแต่หนูกินหลายต้นแล้วใครมี วิธีแก้ไหมค่ะ

ทำความสะอาดแปลงปลูก แหล่งที่พักอาศัย รวมทั้งกำจัดวัชพืชให้เตียน และวางเหยื่อพิษสำเร็จรูป ซึ่งมีจำหน่าย มีทั้งชนิดออกฤทธฺิ์เร็ว และออกฤทธิ์ช้า วางทั้งบริเวณรอบๆ และตามแปลงปลูก

1 Like