พริกเปนใบหงิกเกิดจากอะไรค่ะจะแก้ไขด้วยวิธีใด

พริกเปนใบหงิกเกิดจากอะไรค่ะจะแก้ไขด้วยวิธีใด

2 Likes

พริกใบหงิกให้สังเกตว่าถ้าหงิกม้วนขึ้นด้านบนเกิดจากเพลี้ยไฟทำลาย พริกใบม้วนโดยเฉพาะใบยอดงุ้มลง เกิดจากไรขาวพริก ถ้าหงิกแล้วด่างเหลืองด้วยเกิดโรคไวรัส อาการเป็นแบบไหนครับ จะได้แนะนำได้ถูกต้อง

1 Like