อยากทราบการแบ่งกลุ่มสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และกำจัดโรคพืชครับว่าอย่างไหนเป็นยาร้อน-ยาเย็น-ยาดูดซึม-ยาน็อก

อยากทราบการแบ่งกลุ่มสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และกำจัดโรคพืชครับว่าอย่างไหนเป็นยาร้อน-ยาเย็น-ยาดูดซึม-ยาน็อก

1 Like

ยาร้อน ยาเย็นมีปัจจัยหลักคือ 1.สูตรของสารถ้ามีน้ำมันผสมจะเป็นยาร้อน เช่น สูตร EC EW ME OD 2.การผสมสารหลายชนิดมากเกินไปทำให้มีสารลดแรงตึงผิวมาก 3.การพ่นในสภาพอากาศร้อนแดดจัด 4.ชนิดของสารทำปฏิกิริยาเคมีเป็นพิษต่อพืช 5.ช่วงอายุพืชช่วงดอก แตกใบอ่อน ติดผลอ่อน ผลไม้สร้างไขหรือนวล 6.โครงสร้างพืช ใบเรียบ ใบมีขน ใบมีนวลมาก ทุกปัจจัยมีผลต่อยาร้อนยาเย็น ส่วนเรื่องการดูดซึม สัมผัส เคยลงบทความในเกษตรโกแล้ว วันหลังจะนำมาลงซ้ำให้

3 Likes