ปลูกข้าวนาปีที่จ.ร้อยเอ็ด กลับมาทำนาปีแรก🏜อยากรู้ขั้นตอนการใส่ปุ๋ยและสูตรปุ๋ยครับ

ปลูกข้าวนาปีที่จ.ร้อยเอ็ด
กลับมาทำนาปีแรก
:desert:อยากรู้ขั้นตอนการใส่ปุ๋ยและสูตรปุ๋ยครับ

1 Like

คาดว่า ที่ร้อยเอ็ดน่าจะเป็นข้าวหอมมะลิ ควรจะใส่ปุ๋ยแค่เพียง 2 ครั้งก็พอครับ โดยใช้ปุ๋ยสูตรตามนี้ครับ

ครั้งที่ 1 ระยะหลังข้าวงอก 1 เดือน
1.1 ถ้าเป็นดินร่วนหรือดินทราย สูตร16-16-8 จำนวน 20-25 ก.ก.ต่อไร่
1.2 ถ้าเป็นดินเหนียว สูตร 16-20-0 จำนวน 20-25 ก.ก. ต่อไร่
ครั้งที่ 2 ระยะช่วงเดือนกันยายน ช่วงข้าวตั้งท้อง (อย่าเกินวันที่ 20 กันยา)
ทั้งดินร่วน ดินทราย หรือดินเดียว ให้ใส่ยูเรีย อย่างเดียวครับ (46-0-0) จำนวน 5 - 10 ก.ก. ต่อไร่

อย่าใส่สูตรเสมอ 15 -15 -15 สำหรับไม้ผลนะครับ แพงด้วยและก็จะไม่เหมาะกับนาข้าวด้วย

หรือถ้าอยากจะผสมปุ๋ยใช้เอง ตามสูตร ถ้าดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ก็ใช้
แม่ปุ๋ย N (46-0-0) จำนวน 10 ก.ก.ต่อไร่
แม่ปุ๋ย P (16-46-0) จำนวน 5 ก.ก. ต่อไร่
แม่ปุ๋ย K (0-0-60) จำนวน 5 ก.ก. ต่อไร่
เอาแม่ปุ๋ยมาคลุกด้วยกัน หรือจะเอาส่วนผสม แม่ปุ๋ย N จำนวน 2 กระสอบ แม่ปุ๋ย P จำนวน 1 กระสอบ และ แม่ปุ๋ย K จำนวน 1 กระสอบ มาผสมคลุกด้วยกัน แล้ว หว่านปุ๋ยที่ผสมแล้วจำนวน 20 ก.ก.ต่อไร่ครับ

ป.ล. ฝากคาถาใส่ปุ๋ยครับ (ถืกสูตร ถืกอัตรา ถืกเวลา )

2 Likes