ขนุนเป็นแดงๆ ถึงแดงมาก เกิดจากอะไรครับ #ขนุน

ขนุนเป็นแดงๆ ถึงแดงมาก เกิดจากอะไรครับ #ขนุน

1 Like