ขออณุญาติสอบถามครับ สารคอปเปอร์ ไฮดรอกไซร์ หากพ่นติดต่อกัน หลายครั้งจะมีผลเสียหรือไม่ครับ ขอบคุณครับ

ขออณุญาติสอบถามครับ สารคอปเปอร์ ไฮดรอกไซร์ หากพ่นติดต่อกัน หลายครั้งจะมีผลเสียหรือไม่ครับ ขอบคุณครับ

4 Likes

สารกลุ่มคอปเปอร์ เป็นสารประเภทสัมผัส ที่ถูกจัดไว้ในกลุ่มรหัส M ซึ่งเป็นกลุ่มสารที่ยังไม่มีรายงานการดื้อของเชื้อราสาเหตุโรคพืช

3 Likes

ขอบคุณครับ อาจารย์