ถามหนอ่ยหาซื้ออะไหล่เครื่องสีข้าวขนาดเล็กได้ไหมผมไม่รู้จะหาซื้อที่ไหนช่วยหนอ่ยครับ

ถามหนอ่ยหาซื้ออะไหล่เครื่องสีข้าวขนาดเล็กได้ไหมผมไม่รู้จะหาซื้อที่ไหนช่วยหนอ่ยครับ

ลองสืบค้นยี่ห้อของเครื่องสีข้าวเครื่องนั้น และค้นหาในกูเกิ้ล Google ดูนะครับ