ขอถามหน่อยปลูกถั่วฝักยาวเป็นไวรัสถอนทิ้งแล้วปลูกมะเขือเทศ มะเขือเทศจะเป็นไวรัสไหมครับ

ขอถามหน่อยปลูกถั่วฝักยาวเป็นไวรัสถอนทิ้งแล้วปลูกมะเขือเทศ มะเขือเทศจะเป็นไวรัสไหมครับ

1 Like

ไวรัสมะเขือเทศ และ ไวรัสของถั่ว เป็นเชื้อไวรัสต่างขนิดกัน

ไวรัสถั่ว มี เพลี้ยอ่อนเป็นแมลงพาหะ

ไวรัสมะเขือเทศของมะเขือมีหลายชนิด บางชนิดมีเพลี้ยอ่อนเป็นแมลงพาหะ บางชนิดมีแมลงหวี่ขาวเป็นแมลงพาหะ และบางชนิดมีเพลี้ยอ่่อนเป็ินแมลงพาหะ
ดังนั้นการปลูกพืชที่มีโอกาสพบโรคที่มีสาเหตุจากไวรัส
๑. ต้องให้ความสนใจตั้งแต่ระยะกล้า กำจัดต้นที่มีอาการผิดปกติ ไม่ว่าจะใบเลี้ยง มีจุดเล็กๆสีน้ำตาลบนใบ หรือใบเลี้ยงมีอาการใบไหม้ หรือต้นแคระแกร็น ถ้ากำจัดเชื้อที่มีโอกาสติดมากับเมล็ดพันธุื แล้ว จะลดโอกาสการเกิดโรคลงไปบ้าง
๒. เมื่อพืชโตขั้น ถ้าเห็นอาการผิกปดติ ใบด่างเหลือง ยอดหงิก ใบยอดเกิดจุดดำเล็กๆ และอื่นๆเป็นต้น ควรถอนออก ทำลาย เำพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโดยแมลงพาหะ
๓. หมั่นสำรวจแมลงปากดูด และ ควบคุม ปริมาณในแปลงปลูก

ดังนั้น ถึงแม้จะเลิกการปลูกถั่ว ปลูกมะเขือเทศทดแทน มะเขือเทศก็มีโอกาสเป็นไวรัส ถึงแม้จะต่างชนิดจากไวรัสถั่ว

2 Likes