วิธีการบำรุงดินในการปลูกกล้วยและแก้วมังกร

วิธีการบำรุงดินในการปลูกกล้วยและแก้วมังกร

2 Likes

การเตรียมดินปลูกกล้วย แก้วมังกร
1.เก็บตัวอย่างดินไปส่งวิเคราะห์
2.ไถพรวน ผาน 3 ตากดิน 7-15 วัน
3.ใส่ปุ๋ยคอกเก่า ขี้ไก่แกลบ หรือปุ๋ยหมัก 2ตัน/ไร่
4.ใส่ปูนมาร์ล ตามค่าวิเคราะห์ความต้องการปูนของดิน
5.ทำการพรวนดินละเอียด ด้วยผาน7พรวน
6.ยกยกร่อง แบบเนินหบลังเต่าสูง40-50 เซนติเมตร กว้าง 3- 4 เมตร
7กำหนดระยะปลูก
2.5X2 หรือ2.5X3 เมตร

1 Like