แมลงกินใบทุเรียนควรใช้ยาอะไรฉีดได้บ้างคะ

แมลงกินใบทุเรียนควรใช้ยาอะไรฉีดได้บ้างคะ

พอจะรู้หรือมีรูปไม๊ครับว่าเป็นแมลงชนิดไหน ไม่เห็นตัวแล้วบอกยากว่าจะใช้ยาอะไร