การฝังเข็มด้วยกรดฟอรัสในทุเรียนบ่อยๆมีปัญหาอะไรหรือไม่ ขอบคุณครับ

การฝังเข็มด้วยกรดฟอรัสในทุเรียนบ่อยๆมีปัญหาอะไรหรือไม่ ขอบคุณครับ

5 Likes

ไม่ทราบว่าฉีดบ่อยมากหรือน้อยอย่างไ จีงนำวิธีการฉีดที่ ดร. ธรรมศักดิ์ ได้พัฒนาขึ้นมาให้ทราบ เพื่อใช้พิจารณาในการจัดการกับโรครากเน่าโคนเน่า

การฉีดกรดฟอสฟอรัสเข้าต้นทุเรียน
วิธีการใช้ กรดฟอสฟอรัส / กรดฟอสฟอนิก ( Phosphorous acid, Posohonic acid)ฉีดเข้าต้นทุเรียน สำหรับควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าที่เกิดจากเชื้อรา ไฟทอปทอร่า (Phytophthora ) นั้นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ดร.ธรรมศักดิ์ สมมาตร ได้คิดค้นพัฒนาขึ้นมา และ ใช้ต่อเนื่องมาจนทุกวันนี้ อาจจะมีการพัฒนาดัดแปลงไปบ้างตามความเหมาะสมของเกษตรกรแต่ละราย ขอสรุปวิธีการใช้ตามที่มีข้อสงสัยของเกษตรกรดังนี้
อัตราการผสมสาร
ฤดูฝน : ใช้กรดฟอสฟอรัส เอซิด 10 มม. ผสมกับน้ำกลั่น 10 มม, ต่อ 1 หลอด
ฤดูแล้ง: ใช้กรดฟอสฟอรัส เอซิด 5 มม. ผสมกับน้ำกลั่น 10 มม, ต่อ 1 หลอด
ปริมาณที่ใช้ต่อต้น : สามารถคำนวณได้ 2 วิธีคือ

  1. วัดความยาวของเส้นรอบวงลำต้น สูงจากพื้นดินประมาณ 1 ฟุต : ใช้สารที่ผสมแล้ว 1 หลอดต่อความยาวเส้นรอบวง 30 – 40 ซม.
  2. คำนวณจากอายุของต้นทุเรียน : อายุ 3-4 ปี ใช้ 1 หลอด อายุ 5-7 ปี ใช้ 2 หลอด อายุ 8-10 ปีใช้ 3 หลอด อายุ 11- 15 ปี ใช้ 3-4 หลอด และ อายุ มากกว่า 15 ปีใช้ 4 หลอด
    ระยะเวลาการฉีด
    1.ถ้าใช้เพื่อป้องกันโรค ในกรณีที่ต้นยังไม่แสดงอาการ: ฉีด ทุก 4 – 6 เดือน
    2.รักษาต้นที่มีอาการเล็กน้อย : ฉีดทุก 2-3 เดือน
    3. รักษาต้นที่มีอาการรุนแรง : ฉีดทุก 1-2 เดือน
5 Likes

ใช้กับอะโวคาโด ได้มั้ยครับ

ถ้ามั่นใจ ว่าเป็นอาการที่เกิดจากเชื้อ รา Phytophthora จริง ก็น่าจะใช้ได้ คงต้องทดลองดู
แต่อย่าลืมว่าการฉีดสารฯ เข้าต้นเป็นการลดปริมาณเชื้อที่อยู่ในต้น การแก้ไขปัญหาโรครากเน่าโคนเน่าที่ยั่งยืนและดีที่สุด คือต้องลดปริมาณเชื้อที่อยู่ในดิน และวิธีที่เหมาะสมที่สุดคือการใช้เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ ไตรโคเดอร์ม่า หว่านรอบโคน

ขอบคุณมากครับ ใส่ทุกปีแต่ไม่รู้สังเกตประสิทธิภาพอย่างไรครับ ตอนนี้ต้นเริ่มตายเขียว ใบเฉา ยอดดำไปเรื่อย ๆ ครับ

ถ้าโรคเข้าไปอยู่ในลำต้นมาก แล้วไม่ได้จัดการภายในต้น ใช้เชื้อไตรโคเดอร์ม่า อย่างเดียวก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ เพราะเชื้อไตรโคเดอร์ม่าไม่ได้เข้าไปในต้นพืช เพียงแต่ไปควบคุมการสร้างเส้นใยของเชื้อสาเหตุ ไม่ให้มีโอากาสสร้างส่วนขยายพันธุ์เจริญเข้าไปทำลายภายในต้นพืช
ดังนั้นต้องดำเนินทั้ง กำจัดเชื้อสาเหตุในต้น และควบคุมปริมาณเชื้อสาเหตุในดิน
การใข้ไตรโคเดอร์ม่า เพื่อควบคุมเชื้อในดินต้องใช้ร่วมกับปุ๋ยหมักและรำข้าว
ประสิทธิภาพในกรณีที่ใช้กับทุเรียน สามารถจำนวนครั้งในการฉีดสารฯเข้าต้นในแต่ละปีลง

3 Likes