การทำดินปลูกผักที่ไม่มีโรคและไม่มีเคมีและไม่ต้องใช้ป๋ยเคมีด้วยครับ

การทำดินปลูกผักที่ไม่มีโรคและไม่มีเคมีและไม่ต้องใช้ป๋ยเคมีด้วยครับ

2 Likes

ตากดินครั้งละ 10-15 วัน น่าจะพอช่วยลดโรคนะครับ

ถ้าเป็นโรคทางดินลองใช้ไตรโคเดอร์มาดูคะ ไม่ใช่สารเคมี