โปรแกรมปุ๋ยทุเรียนสูตรไหนดี

โปรแกรมปุ๋ยทุเรียนสูตรไหนดี

1 Like

1.ช่วงฟื้นฟูต้น เตรียมต้น ช่วงนี้ยังไม่ต้องเน้นอะไรเป็นพิเศษ ควรใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ เช่น 15-15-15หรือ 16-16-16 ส่วน ให้ทางใบ 20-02-20 เป็นต้น
2.ช่วงปลายสิงหาคม --กันยายนช่วงนี้เป็นช่วงต้องเตรียมความพร้อมเพื่อการออกดอก ควรให้ปุ๋ยตัวกลางสูงได้แก่ 12-24-12 หรือ 8-24-24หรือ 9-24-24 ควรใส่หลังทำการกระตุ้นแตกใบอ่อนแล้วในระยะเพสลาด ในช่วงปลายเดือน ตุลาคม -พฤศจิกายน ควรทำการฉีดพ่น 0-52-34 เพื่อกดตาใบไม่ให้แตกใบอ่อน ก่อนออกดอก
3.หลังดอกผสมแล้วผลขึ้นลูก เริ่มให้ปุ๋ยสูตรเสมอเช่น 15-15-15หรือ 16-16-16 ส่วน ให้ทางใบ 20-02-20 เป็นต้น พร้อมทำการขึ้นน้ำ
4.ช่วงผลสร้างเนื้อขนาดกล่องทิชชู ค่อยเน้นให้ปุ๋ยตัวท้ายสูงให้ปุ๋ยโปแตสเซียมสูง ได้แก่0-0-50หรือ 7-10-35หรือ 15-5-20หรือ 13-13-21 อัตรา 2.5-3.0 กิโลกรัม/ต้น

2 Likes