ปลูกมะเขือพวงมีแมลงหวี่ขาวเยอะเลยแก้ไขยังไงคะ

ปลูกมะเขือพวงมีแมลงหวี่ขาวเยอะเลยแก้ไขยังไงคะ

2 Likes

ลองใช้บิววาเรียหรือยังครับ

สไปโรมีไซเฟนน่าจะได้นะ

ตอนนี้แมลงหวี่ขาวดื้อยาในทุกพืชดังนั้นการใช้สารเคมีอย่างเดียวจะไม่ได้ผล ต้องใช้วิธีผสมผสาน
1.วิธีการใช้กับดักกาวเหนียวสีเหลืองสามารถลดตัวเต็มวัยที่จะมาวางไข่ได้มากกว่า 50%
2.การตัดใบล่างๆที่มีตัวอ่อนแมลงหวี่ขาวอยู่จำนวนมากไปเผาทำลาย
3.การใช้สารกลุ่มปิโตรเลียมออย หรือไวท์ออย มีประสิทธิภาพลดจำนวนตัวเต็มวัยได้มาก และอุดรูหายใจของตัวอ่อนและดักแด้แมลงหวี่ขาวได้ด้วย
4.ที่เหลือใช้สารเคมีสลับกลุ่มกัน ที่ยังพอได้ เช่นกลุ่ม 15โนวาลูรอน ลูเฟนนูรอน กลุ่ม 16บูโพรเฟซีน กลุ่ม23สไปโรมีไซเฟน กลุ่ม 3ไบเฟนทริน หรือสารผสมกลุ่ม 4+3 อะซีทามิพริด+ไบเฟนทริน ไทอะมีทอกแซม+ไบเฟนทริน

ลองใช้สารสกัดสะเดาดูนะคะ