ดินมันเป็นลูกลังจะปลูกผักอะไรได้ครับ

ดินมันเป็นลูกลังจะปลูกผักอะไรได้ครับ

3 Likes

น่าจะปลูกยากอยู่นะคะ ดินลูกรังมีธาตุอาหารต่ำ น่าจะต้องปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยคอกก่อน

1 Like

ยาก ต้องลงทุน
1.ตรวจวิเคราะห์ดิน
2.ปรับสภาพดิน ตามค่าวิเคราะห์
3.ใปุ๋ยคอกและอินทรีย์วัตถุ แลปุ๋ยคอกเก่าในปริมาณสูง ขณะทำการไถพรวน
4.การให้ปุ๋ยเคมีให้น้อยๆแต่บ่อยครั้ง ดินลูกรังเก็บปุ๋ยไม่ค่อยอยู่
5.การระบายน้ำดีมากๆเก็บความชื้นไม่ค่อยดีจะต้องใช้ฟางคุมแปลงเพื่อลดอุณหภูมิอีกด้วย
6.ชนิดผัก เลือกได้ทั่วไปเอาที่ทนแล้ง

ปลูกได้ทุกชนิดครับ แต่ต้องปรับปรุงดินก่อนนะ ส่วนจะปลูกอะไรให้ดูว่าตลาดใกล้บ้านรับซื้อผักอะไร

เน้นปรับปรุงด้วยปุ๋ยหมักปุ๋ยคอก ใช้ระบบน้ำหยดในแปลงเพราะดินลูกรังไม่ค่อยอุ้มน้ำ