อาหารทางใบทุเรียนคือต้องฉีดตอนถึงจะดีค่ะ

อาหารทางใบทุเรียนคือต้องฉีดตอนถึงจะดีค่ะ

2 Likes

พืชส่วนมากจะปากใบเปิดตอนแดดไม่แรง อากาศไม่ร้อน ดังนั้นช่วงเช้าก่อนแดดจัด กับช่วงเย็นแดดร่ม เหมาะกับการฉีดอาหารทางใบครับ

3 Likes

เอาอย่างคุณ วันชัย ว่าแหละอากาศเย็น แดดร่มลมอ่อน เป็นช่วงที่ปากใบพืชจะเปิดนะครับ ดังนั้นอาหารเสริมจะถูกซึมได้ดี

ที่สวนฉีดช่วงเช้าค่ะ กลางวันปากใบจะเปิดทำให้ดูดซึมปุ๋ยทางใบได้ดีขึ้น

ฉีดตอนเย็นจะไม่ค่อยได้ประโยชน์ครับ พอตกกลางคืนน้ำค้างลงชะล้างใบไปอีก

ปกติจะฉีดช่วงเช้า แต่ต้องฉีดวันที่ฝนไม่ตกนะ