อยากทราบวิธีป้องกันกำจัดค่ะ

อยากทราบวิธีป้องกันกำจัดค่ะ

7 Likes

ขอข้อมูลเพิ่มเติม นะคะ
๑. ปลูกที่ไหน อำเภอ จังหวัด
๒. สีขาวที่เห็นนั้นเป็นส่วนของเนื้อเยื่อพืชที่เสียหาย หรือ เป็นปูนขาว
๓. ก่อนปลูกเมล่อน ในพื้นที่นี้ ปลูกพืชอะไรมาก่อน
๔. การเกิดความเสียหาย เกิดเป็นๆ หย่อมๆ หรือเกิดต้นเดียว

1 Like

ปลูกที่อ.เปือยน้อยจ.ขอนแก่นค่ะ,ก่อนปลูกเมล่อนปลูกมันสำปะหลังมาก่อนค่ะ,การเกิดความผิดปกติของรากนี้เกิดเป็นหย่อมๆค่ะ… อายุ1เดือนค่ะ(เมล่อน)

ส่วนสีขาวที่พบเป็นส่วนของรากที่เป็นปุ่ม ปมค่ะ

เป็นโรครากปมที่เกิดจากไส้เดือนฝอย เป็นรูปแบบการระบาดของไส้เดือนฝอยที่จะระบาดเป็นหย่อมๆ
ก่อนอื่นถอนต้นที่เป็นโรคโดยเฉพาะส่วนของรากที่มีปม ออกจากแปลงปลูก จะนำไปฝังก็ได้แต่ต้องขุดหลุมลึกพอสมควรไม่น้อยกว่า ๒ ฟุต

๑.คงต้องเว้นช่วงการปลูกพืชอาหารทุกชนิด แล้วหว่านปอเทืองสัก ๑ ครั้ง เมื่อออกดอกประมาณ ๕๐% ไถกลบ จะช่วยลดปริมาณประชากรของไส้เดือนฝอย และช่วยปรับปรุงดินด้วย หรือ
๒. ไถพลิกดินตากแดดจัด สัก ๓ ครั้ง แต่ละครั้งห่างกันประมาณ ๒ สัปดาห์ หรือ
๓. ปฏิบัติทั้ง ๑ และ ๒ หรือ
๔.ติดต่อที่ กลุ่มวิจัยโรคพืช กรมวิชาการเกษตร (ดร. สุรีย์พร บัวอาจ โทร. 02 579 9581 อีเมล์: kay_bua-art@hotmail.com. )เกี่ยวกับการใช้เห็นเรืองแสงสิรินรัศมี ในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม

1 Like

ขอให้จัดการได้ไวๆนะครับ เป็นกำลังใจ

ขอบพระคุณมากค่ะ

ขอบคุณค่ะ

สวนญาติก็เจอไส้เดือนฝอย ลำบากหน่อย